Beställning & villkor

Fakturavillkor 

 

1. Paysons logotyper

Paysons logotyp för ”PaysonFaktura” ska finnas synlig för kunden i Klientens webbutik / webbtjänst vid köptillfället och vid allmän information om betalningsalternativ samt på startsidan. Inga övriga logotyper får användas för denna betalform.
Logotypen finns att hämta på Paysons grafiksida

2. Beskrivande texter vid köptillfälle

Det ska i webbutiken tydligt framgå att fakturan och krediten administreras av Payson.
Nedanstående text måste därför finnas med på Klientens sida vid valet av betalsätt, eller ”check out”.

PaysonFaktura
”Om du väljer att betala med PaysonFaktura så tillkommer en avgift om XX kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot PaysonFaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige”

3. Avtalstexter vid köp

Nedanstående text måste finnas med i det köpeavtal som Klienten upprättar med kunden. Det ska även finnas med i Klientens Allmänna villkor.

Om Paysonfaktura
”Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om XX kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.”

Information om ångerrätt
”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

Information om pantsättning
”Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.”

4. Vid nekat köp

Om kunden inte godkänns för att betala med PaysonFaktura (oavsett anledning) så ska nedanstående information ges till kunden. Skulle kunden ha frågor kring varför denne inte godkänts för PaysonFaktura ska denne hänvisas till Payson AB.

”Tyvärr så godkändes ni inte av Payson för betalning mot PaysonFaktura. Vänligen kontrollera att ni uppgett er personliga information korrekt och försök sedan igen alternativt välj ett annat betalsätt.”

5. Orderbekräftelse

Klienten måste enligt lag förse köparen med en Orderbekräftelse, denna kan med fördel skickas med e-post.
Orderbekräftelsen måste innehålla information enligt nedan och benämnas ”Orderbekräftelse”.

Klientens Företagsinformation:
Företagsnamn, postadress och i förekommande fall gatuadress samt telefonnummer och i förekommande fall e-postadress.

Vara:
Det ska framgå vad som har beställts (typ av vara, antal, belopp etc.).

Betalning och leverans:
Information om valt betalningssätt och hur leverans sker. Upplys om ev. faktureringsavgift, påminnelsekostnad, inkassoavgift samt dröjsmålsränta.

Ångerrätten:
”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

Garantier och service:
Information om förekommande garantier.

Pris och antal 
Alla priser anges i svenska kronor med reservation för ändringar. Pris anges inklusive moms för privatkunder och exklusive moms för företagskunder – förutom i varukorgen och kassan där moms läggs på också för företagskunder.

Produkterna säljs per styck (st). Minimumbeställning för produkter som säljs per styck är 1 kartong.

Leveranskostnader 
Priser inkluderar frakt och leveranskostnader inom Sverige. Leverans med våra transportpartners eller alternativt för hämtning på något av våra lager.

___________________________________

 

BESTÄLLNINGSVILLKOR

Avtalet mellan köpare och säljare består av informationen säljaren anger i nätbutiken (ang. produkt, kvantitet, kvalitet, produktegenskaper, pris, etc.), dessa villkor (nedan “Villkoren”) och all annan korrespondens mellan köpare och säljare.

Parterna
Säljare: Race Cam - Tottie Trading
Org. nr.: 8610260187
Postadress: Tomtebacken 6, 132 37 Saltsjö-Boo
E-post: info@racecam.se

Köpare är den person som gör beställningen.

 

1) Giltighet
Villkoren gäller för alla erbjudanden, försäljningar och leveranser om inte annat avtalats skriftligen mellan köpare och säljaren. Villkoren anses accepterade av köparen när beställning görs.

 

2) Krav för att få köpa
Man måste vara över 18 år för att beställa från oss. Vi levererar bara till adresser i Sverige vid köp i nätbutiken. 

 

3) Kvalitet
Köparen har ansvar för att beställd produkt är anpassad till dennes behov. Val av installation och användning i kombination med beställd produkt görs på köparens risk och säljaren tar aldrig ansvar för skador under eller efter installation.

 

4) Pris och antal
Alla priser anges i svenska kronor med reservation för ändringar. För privatkunder är alla priser angivna inklusive moms (25%). För företagskunder är priser angivna exklusive moms, förutom i varukorgen och kassan där moms läggs till.

Fakturan beräknas med de totala kostnaderna och skickas efter att beställningen mottagits. Alternativt ges leveranspris mot förfrågan.

Alla extra kostnader som uppstår för att leverans förhindras, när detta inte beror på säljaren eller dess transportombud, skall betalas av köparen.

 

5) Betalning – Förskottsbetalning
Säljaren skickar en faktura inklusive leveranskostnader efter att beställningen gjorts på hemsidan. Fakturan sänds i PDF-format till den av köparen angivna e-postadressen (pappersfaktura utfärdas mot förfrågan).

Fakturan anses accepterad mot skriftlig bekräftelse från köparen eller när betalning gjorts. Varor skickas efter att betalning, eller godkänd delbetalning enligt överenskommelse, mottagits. Notera: Om betalning fördröjs kan tillgängligheten av vissa varor förändras – om leverans av de beställda varorna förhindras p g a detta blir köparen informerad om detta så fort som möjligt. Betalning bör därför göras inom fakturans förfallodatum.

 

6) Leverans och frakt

Hämtning på lager:
Köparen kan välja att hämta sina varor från lager. I dessa fall ska detta anges som leveransinstruktion vid beställningen eller vid kontakt med oss. Fakturan inkluderar då endast hanteringskostnader eller i undantagsfall paketeringskostnader. Efter att betalning mottagits förses köparen med den information som behövs för att få tillgång till varorna.

Leverans (frakt):
När säljaren är ansvarig för att varor ska levereras till köparen är säljaren skyldig att leverera varor till den adress köparen angivit som leveransadress på lämpligt vis samt inom rimlig tid följande de överenskommelser som ingåtts vid beställningstillfället.
Köparen måste informera säljaren om speciella leveransinstruktioner eller potentiella problem innan leverans, samt vara anträffbar på telefon innan leverans och vid leveranstillfället. Alla extra kostnader som uppstår för att transport förhindras, när detta inte beror på säljaren eller dess transportombud, skall betalas av köparen.

Leverans sker inom 1-30 arbetsdagar, beroende på efterfrågan, lagerstatus och leverans från tillverkare samt ev tull förseningar

Leverans av varor anses ha skett när kunden har fått varan på avtalad adress. 

Fel vid leverans:
Vid leveransfel som uppstår till följd av fel av säljaren eller dess transportombud kan köparen välja att acceptera att säljaren åtgärdar felet, ersätter varor, eller erbjuder rabatt.

Om säljaren åtgärdar felet eller ersätter köparen inom rimlig tid har köparen inte rätt att häva köpet. Under inga omständigheter har köparen har rätt att häva köpet om felet inte är av ett väsentligt slag.

Rätten att åberopa fel bortfaller om varan i fråga antas, ändras eller repareras av någon annan än säljaren utan säljarens skriftliga medgivande. Säljaren har inte något ansvar för förlust, skada eller kostnader för köparen som uppstått som ett resultat av att varor antagits, använts, förändrats, installerats, vidaretransporterats etc.

 

7) Avbeställning
Om köparen avbeställer varor utanför eventuell ångerrätt efter att ha bekräftat beställningen måste köparen betala alla omkostnader till följd av avbeställningen, samt erlägga full ersättning för säljarens förlorade förtjänster och eventuella andra utgifter som uppstått för säljaren i samband med avbeställningen.

 

8) Reklamation, returnering av varor
Vid eventuell tvist kommer säljaren följa rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden.

Köparen är skyldig att inspektera varorna vid mottagandet.

Alla reklamationer skall vara skriftliga och innehålla en redogörelse över det påstådda felets typ och omfattning. Reklamationer avseende transportskador, fel antal förpackningar eller efter mottagandet av varor, senast inom 5 arbetsdagar, och ska dokumenteras för transportombudet räkning.

Klagomål eller reklamationer rörande kvalitet och andra produktfel skall ske skriftligen snarast, senast inom 5 arbetsdag, efter att felet har eller borde ha upptäckts.

För reklamationer gällande varor som skall monteras eller bearbetas ska säljaren ges möjlighet att undersöka den påstådda reklamationen innan montering eller bearbetning påbörjats.

Varor som använts anses accepterade av köparen.

Köparen står för alla kostnader relaterade till eventuella returneringar då fel inte förkommer. 

 

9) Ångerrätt
Distans- och hemförsäljningslagen gäller. (Läs mer hos Konsumentverket).

Ångerrätten förutsätter att köparen meddelar säljaren senast 14 dagar efter leverans av varor att denne ångrat köpet.

Köparen är skyldig att betala för returfrakt och andra omkostnader som expedition, hantering o.dyl. för varor, och ansvarar för alla varor som returneras.

Ångerrätt gäller inte för frakt, expedition- och orderavgifter, hanteringsavgifter, paketering eller andra leveranskostnader.

Ångerrätt gäller inte för specialbeställningar då dessa tillverkas specifikt mot beställning. Vid osäkerhet, kontakta oss innan beställning.

Köparen har rätt att undersöka varor som köpts men för att kunna ångra köpet måste de vara i så kallat väsentligen oförändrat skick. Varorna måste returneras till säljaren enligt säljarens anvisningar, i originalförpackning.

Köparen ska få tillbaka sina pengar snarast eller senast inom 30 dagar.

 

10) Undantagsskäl (force majeure)
Som undantagsskäl vid försening räknas varje omständighet som hindrar eller försenar leveransen av varor då dessa hinder är oförutsägbara eller oundvikliga utan medföljande merkostnader vid beställningstillfället och påverkar säljaren själv, dess leverantör eller dess transportör.

Som undantagsskäl anses inbegripet: blockad; konfiskering av varor; valutarestriktioner; import- eller exportförbud; tillståndsavslag inklusive risk för att bli svartlistade; bränsle- eller annan energiransonering; strömavbrott; arbetstvister av något slag; otillräcklig tillgång till råvaror; vattenbrist, stormar, snö- och ishinder, översvämning eller annan obstruktion orsakad av väder eller andra naturliga förhållanden; haveri inklusive maskinhaveri; brand; epidemi; leverantörs konkurs, annulation eller försening, hinder till följd av offentliga regulationer eller förseningar från underleverantörer, importörer eller transportföretag; etc.