Integritetspolicy

Din integritet hos Race Cam

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Race Cam och tjänster. 
Därför har vi upprättat denna sida, där vi bland annat beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Race Cam strävar efter att erbjuda internettjänster som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet. Här kan du läsa mer om de olika delarna i vår hantering av dina personuppgifter.


Personuppgiftsbehandling

Race Cam's behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Ändamål

Inom Race Cam sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till Race Cam i samband med köp av tjänst eller liknande. Uppgifterna behandlas för att Race Cam skall kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Race Cam skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

Race Cam, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i Race Cam Ev felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Race Cam kundtjänst, info@racecam.se, som svarar för att dessa blir korrigerade.

Utlämning av uppgifter till annan

Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Race Cam samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och Race Cam. Då handlar det om att administrera eller marknadsföra TRace Cam eller andra företags produkter och tjänster på uppdrag av Race Cam

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas i kontrakt, i köpeavtal eller vid intresseanmälningar eller andra kontakter med kund. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller liknande. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom hämtning av information från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.

Till vad behandlas uppgifterna?

Personuppgifterna används av Race Cam som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Race Cam och till företag som Race Cam samarbetar med.


Hantering av elektroniska meddelanden

Innehållet i meddelanden och samtal som förmedlas genom Race Cam tjänster behandlas normalt inte på mer sätt än vad som krävs för att förflytta det från avsändare till mottagare. Men i kampen mot spam och spridningen av virus har vi vidtagit vissa försiktighetsåtgärder för att skydda både vårt nät och dig som användare. Med hjälp av filter kan vi idag analysera och sortera både in- och utgående e-post för att se om de innehåller spam eller skadlig kod.

Alla e-postmeddelanden som innehåller virus och landar på våra e-postservrar kastas direkt. På samma sätt ser våra filter till att stoppa alla spam-mejl som skickas från våra utgående e-postservrar. Du kan, om du vill, stänga av det spamfilter som sorterar din inkommande e-post.


Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vad är cookies?

På Race Cam  webbsidor används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras av Race Cam via cookies. En Cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Race Cam  webbsidor använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, och gör att statistik om hur många som är inne på webbsidan sparas samt vilka webbläsare de använder. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller motsvarande information. Informationen används för utveckling av webbsidans prestanda.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben och Race Cam många tjänster kunna utnyttjas till fullo.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Övrigt

Race Cam äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.telia.se.